ДОПОЛНЕНИЕ К СЛОВУ - ...ПРОРОЧЕСТВО ХОПИ

05.11.2023 04:16

 

 

ДОПОЛНЕНИЕ К ЭТОМУ СЛОВУ - https://www.vtoroe-prishestvie-khrista.ru/news/dopolnenie-k-moemu-otkrytomu-i-ispolnennomu-obo-mne-i-mnoyu-prorochestvu-khopi/

 

КАЧИНА - 12+1+25+10+15+1 = 64 - 6+4 = 10-ПОЛНОТА - СИНИЙ-ШИВА ПОЛНОТА - ПАРА - ШИВА-ШАКТИ - ПАРА-КЛЕТ !

 

ПАКАНА - 17+1+12+1+15+1 = 47 - 4+7 = 11 ! - 11 - ЧИСЛО СУТИ БОГА И ЧИСЛО ДЕНЬ ГОСПОДА !